Plastkapsling EC10-100-0

Kundanpassad plastkapsling bestående av två U; eller C;-formade delar, som snäpps ihop. Dem två panelerna skjuts ner i spår.

MODELSMultifunktionell kapsling EC10-1xx
DESIGN CONCEPT

Kundanpassade kapslingar bestående av två U: eller C;-formade delar som snäps ihop, panelerna skjuts ned i spår, välj håltagningar i paneler eller ovan/underdel.

CAD MODELS Ladda ner
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
E-post* :