Sedan starten 1985 har vi designat över 10,000 kundanpassade kapslingar. Vi har erfarenheten för att ta erat projekt i mål.

Tertiära sektor

Vårt tekniska säljteam och designkontoret har operativ erfarenhet av begränsningarna i din applikationsmiljö :

  • Kombinerat behov av elektromagnetiskt skydd och vågöverföring (RFID-antenn ...): Selektiv applicering av kopparfärg.
  • Optimering av det utrymme som behövs för den elektroniska utrustningen.
  • Med tanke på de begränsningar som är förknippade med underhåll av utrustning: tillgång till batterilådan, lämpligt låsningssystem.
  • Med tanke på specifika toleransområden: Specifika verifieringssteg under produktionsprocesserna.
  • Integrering av membranknappar, pekskärmar …
  • Integrering av IN / OUT-brytare av HDMI, USB-anslutning, ...IoT, upptäckt och säkerhet, kontor, professionell IT.