Plastkapsling EC30-820-0

Kapsling bestående av en ihoplimmad huvuddel och en panel som skjuts ned i spår. Kapslingen fästs på vägg eller dylikt via fästöronen

MODELSKapsling med dörr EC30-8xx
DESIGN CONCEPT

Anpassade Plastkapslingar bestående av 1x U-form limmade till 1x L-form med glidande frontdel (dörr, fälla, lock).