Plastkapsling EC30-430-0

Kapsling bestående av en ihoplimmad huvuddel och en panel som snäpps fast i gångjärn Kapslingen fästs på vägg eller dylikt via fästöronen

MODELSKapsling med dörr EC30-4xx
DESIGN CONCEPT

Modeller med antingen en dörr som skruvas fast, fästs med gångjärn eller en dörr som skjuts in i spår

x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
E-post* :