Plastkapsling EC10-100-6

Kundanpassad plastkapsling bestående av två U-formade delar som snäpps ihop. Panelerna skjuts ned i spår. Denna modell har även designfräsning av lockets sidor i x-led enligt bild.

MODELSMultifunktionell kapsling EC10-1xx
DESIGN CONCEPT

Kundanpassade kapslingar bestående av två U: eller C;-formade delar som snäps ihop, panelerna skjuts ned i spår, välj håltagningar i paneler eller ovan/underdel.

x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
E-post* :