Handhållen kapsling EC60-200-0

Kapsling bestående av två stycken U-foramde delar som snäpps ihop. Fräsning för montering av membrantangentbord eller liknande.

MODELSHandhållen kapsling EC60-2xx
DESIGN CONCEPT

2 U-formade delar som snäpps ihop. Nedfräsning för montering av membrantangentbord eller dylikt.

x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
E-post* :