Plastkapsling EC10-100-14

Kapsling bestående av över och underdel som snäpper fast i varandra. Panelerna skjuts ner i spår och låses fast av över och underdel.

MODELSVäggmonterad kapsling EC10-1xx
DESIGN CONCEPT

Kapsling bestående av två U-formade delar som snäpps i varandra. Mellan dem skjuts panelerna ner i spår och låses fast när över och underdel snäpps fast. Kapslingen monteras sedan på vägg eller annat underlag med dem utstickande fästöronen

x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
E-post* :