Kontrollpanel EC41-260-0

Kapsling bestående av två stycken delar som snäpps ihop ch sedan fästs med skruv i det övre hörnet.

MODELSBordskapsling EC41-2xx
DESIGN CONCEPT

Kapsling för bord, bestående av två stycken delar som snäpps ihop och låses med 2 stycken skruvar.

x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
E-post* :