Ring mig
Close
Bordskapsling

Kapslingar för placering på horisontell yta Speciellt designade för att lämpa sig bra vid användning på horisontell yta eller placering på ett bord. Exemplevis som manöverpanel lutande displat eller annat. Flertalet av dessa modeller går även bra att montera på vägg. Över 15 förprogrammerade plastkapslingar för tangentbord, joystick, styrenheter displayer. Alla modeller anpassas efter era mått

Kapslingar för bord / horisontell yta

2 U-formade delar som snäpps ihop. Kapslingen kan används vertikalt och horisontellt. Monteras enkelt isär.

Kapsling för placering på bord eller vägg. Lämplig för kontrollpanel etc. Bestående av två stycken delar som snäpps ihop och låses med skruv. Enkelt att montera isär

Kapsling för bord, bestående av två stycken delar som snäpps ihop och låses med 2 stycken skruvar.

Förprogrammerade kapslingar idealiska för kontrollpaneler displayer monitorer. Alla kapslingar justeras efter era mått.

Skräddarsydda plasthöljen som består av två U-formade bitar, snäpp ihop med tunga och spår. 2 paneler snappade i ett spår

Kapslingar för bord / horisontell yta

Kundanpassad plastkapsling bestående av två U; eller C;-formade delar, som snäpps ihop. Dem två panelerna skjuts ner i spår.

Kundanpassad plastkapsling bestående av två U; eller C;-formade delar, som snäpps ihop. Dem två panelerna skjuts ner i spår. Spåren är indragna från kanten

Kundanpassad plastkapsling bestående av två U-formade delar som snäpps ihop. Panelerna skjuts ned i spår. Denna modell har även designfräsning av lockets sidor i x-led enligt bild.

Kundanpassad kapsling bestående av en U och en C-formad del som snäpps ihop. Går att demontera med skruvmejsel.

Kundanpassad kapsling bestående av två stycken U-formade delar som snäpper ihop. Den övre delen har ett överhäng samt dekorfräsning för en snyggare design.  

Kapsling bestående av två stycken U-formade delar som snäpps ihop. Går att demontera.

Kapsling bestående av två stycken U-formade delar som snäpps ihop. Dekorfräsning på överdel enligt bild.

Kapsling bestående av en ihoplimmad bottendel och en överdel som skruvas fast i gavlarna. Gavlarna fungerar som fötter

Kapsling bestående av en ihoplimmad bottendel och en dekorfräst överdel som skruvas fast i gavlarna. Gavlarna fungerar även som fötter

Kapsling bestående av två stycken delar som snäpps ihop ch sedan fästs med skruv i det övre hörnet.

Kapsling bestående av två stycken delar som snäpps hop och sedan fästs med två stycken skruvar.

Close