Kontrollpanel EC40-460-0

Kapsling bestående av en ihoplimmad bottendel och en överdel som skruvas fast i gavlarna. Gavlarna fungerar som fötter

MODELSBordskapsling EC40-4xx
DESIGN CONCEPT

Förprogrammerade kapslingar idealiska för kontrollpaneler displayer monitorer. Alla kapslingar justeras efter era mått.

CAD MODELS Ladda ner
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
E-post* :