Ring mig
Close
Bordskapsling EC40-4xx

Förprogrammerade kapslingar idealiska för kontrollpaneler displayer monitorer. Alla kapslingar justeras efter era mått.

Bordskapsling EC40-4xx

Kapsling bestående av en ihoplimmad bottendel och en överdel som skruvas fast i gavlarna. Gavlarna fungerar som fötter

Kapsling bestående av en ihoplimmad bottendel och en dekorfräst överdel som skruvas fast i gavlarna. Gavlarna fungerar även som fötter

Close