Ring mig
Close
Kapsling med dörr EC30-4xx

Modeller med antingen en dörr som skruvas fast, fästs med gångjärn eller en dörr som skjuts in i spår

Kapsling med dörr EC30-4xx

Kapsling bestående av en ihoplimmad huvuddel och en panel som skruvas fast. Kapslingen fästs på vägg eller dylikt via fästöronen

Kapsling bestående av en ihoplimmad huvuddel och en panel som snäpps fast i gångjärn Kapslingen fästs på vägg eller dylikt via fästöronen

Kapsling bestående av en ihoplimmad huvuddel och en panel som snäpps fast i gångjärn Kapslingen fästs på vägg eller dylikt via fästöronen

Kapsling bestående av en ihoplimmad hvuddel och en lös toppanel. Panelen fästs med skruvar och går att demontera

Close